Vizyonunuzu başka yerde aramayın

Vizyon Danışmanlık; çeşitli sektörlerdeki 250 yi aşkın yerli ve yabancı özel sektör ve kamu kuruluşuna danışmanlık hizmeti vermektedir. Vizyon 17 yıllık tecrübesiyle; Yatırım Teşvik Belgesi, İthal İzinleri, Dahilde İşleme İzin Belgesi, Marka & Patent ve diğer alanlarda faaliyet göstermektedir.

İlgili Kurum ve Kuruluşlar

İlgili kurum ve kuruluşlar hakkında ufak bir yazı gerekmektedir.

ÜlKEMİZDE 2016 YILI ALINAN YATIRIM TEŞVİK BELGESİ & MARKA PATENT RAKAMLARI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI VE TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ VERİLERİNE GÖRE DÜZENLENMİŞTİR.

Yatırım Teşvik Belgesi
Marka Tescil Belgesi
Patent Tescil Belgesi
Dahilde İşleme İzin Belgesi

Önemli Haberler

Yeni gelişmeleri takip edin

2021 Yılında TÜRKPATENT ve TOBB Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin ‘Çerçeve İş Birliği Protokolü’ imzalandı. 

TÜRKPATENT Başkanı Prof. Dr. Habip Asan ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından imzalanan protokol ile Türkiye’de faaliyet gösteren firmaların sınai mülkiyet hakları konusunda bilinçlendirilmesi ve TOBB bünyesinde faaliyet gösteren oda/borsalara, sektör meclislerine, kadın ve genç girişimci kurullarına ve akademik danışmanlara yönelik etkinliklerle iş dünyasının fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin bilgi düzeyinin artırılması amaçlanıyor. 

Geliştirilen işbirliği kapsamında, TOBB’a üye olan işletmelerin sınai mülkiyet ihtiyaçları belirlenerek, sanayicilere müşteri odaklı ve yerinde hizmet sunulacak. Ayrıca TOBB’a bağlı oda ve borsaların coğrafi işaretli ürünlerin tesciline yönelik kurumsal kapasiteleri güçlendirilecek.

TOBB bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye Patent ve Marka Vekilleri Meclisi ile ortaklaşa düzenlenecek etkinliklerle iş dünyasının fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin farkındalık düzeyi artırılacak, sicile kayıtlı patent ve marka vekilleri arasındaki iletişim güçlendirilerek sektörün gelişimine yönelik faaliyetler yürütülecek. 

Protokol kapsamında TÜRKPATENT ve TOBB, üniversite-sanayi arasında ve farklı ölçekteki firmaların kendi aralarında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik olarak ortak projeler ve etkinlikler gerçekleştirecek.

Dahası için

TÜRKİYE'NİN YENİ MARKA VE PATENT STRATEJİSİ

Türkiye'yi "marka ve patent ligi"nde üst sıralara taşımak, toplumda marka bilincini yaygınlaştırmak amacıyla hazırlanan TÜRKPATENT'in 2018-2022 Stratejik Planı hayata geçiriliyor.

Türkiye'yi "marka ve patent ligi"nde üst sıralara taşımak, toplumda marka bilincini yaygınlaştırmak amacıyla hazırlanan Türk Patent ve Marka Kurumunun (TÜRKPATENT) 2018-2022 Stratejik Planı uygulamaya konuldu.

Plana göre, sınai mülkiyet haklarına ilişkin hizmetlerin kaliteli, etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesi, sınai mülkiyet bilincinin toplumun bütün kesimlerinde artırılması, bunların ekonomik faydaya dönüşmesine katkı sağlanması, sınai mülkiyet konusunda Türkiye'de yönlendirici, uluslararası alanda etkin olunması ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

İcatların sayısının artırılmasının hedeflendiği stratejik plan kapsamında, sınai mülkiyet sisteminin uygulayıcılarına ve kullanıcılarına eğitim verilmeye başlanacak. Öncelikli adımlardan biri, buluşların ticarileşmesi olacak.

Toplumun, patent/faydalı model, tasarım, coğrafi işaret/geleneksel ürün adı, entegre devre topoğrafyası konusundaki bilinç düzeyinin artırılması için çalışmalar yapılacak. Bu kapsamda, üniversitelerden ilk ve ortaöğretime, gümrük görevlilerinden kolluk kuvvetlerine kadar çeşitli kademelere yönelik eğitim materyalleri hazırlanacak. KOBİ'lerin yenilik kapasitesini artırmaya yönelik bir olan proje sayısı 17'ye yükseltilecek.

Patent Borsası'nın kuruluşu tamamlanacak

Sınai mülkiyetin ekonomik faydaya dönüşmesine katkı sağlamak amacıyla ekonominin çeşitli aktörleriyle iş birliği artırılacak. Bu çerçevede Teknoloji Transfer Platformu'nun daha etkin hale getirilmesi planlanıyor.

Ayrıca, teknoloji transfer ofisleri, teknoparklar, Ar-Ge merkezleri gibi yapıların sınai mülkiyet kapasitesi büyütülecek. Verilen eğitim sayısı da 35'ten 150'ye çıkarılacak.

Patent Borsası kurulması amacıyla başlatılan çalışmaların, Stratejik Plan döneminde tamamlanması hedefleniyor.

Buluşların Türkiye ekonomisine etkilerine ilişkin geniş çaplı bir rapor hazırlanacak. Ticarileşmiş buluşlara ilişkin başarı hikayelerini içeren 20 adet materyal oluşturulacak.

Tasarımcılar ile sanayiciler buluşturulacak

Yeni dönemde, özgün tasarımların oluşturulmasına ve ekonomiye kazandırılmasına katkı sağlamak için özel toplantılar serisi düzenlenecek. Özgün tasarımlara ilişkin de ticarileşmiş buluşlarda olduğu gibi başarı hikayeleri derlenerek, 18 adet materyal hazırlanacak.

Tasarımcılar ile sanayiciler buluşturulacak. Planın hazırlanmasına kadar 9 kez gerçekleştirilen bu tür etkinliklerin sayısı 25'e yükseltilecek.

Uluslararası patent araştırma ve inceleme raporlarının sayısı artırılarak, bu alanda çalışan uzmanlara verilen eğitimler yoğunlaştırılacak.

Sınai mülkiyet paydaşlarını bir araya getiren platformların etkinliğinin artırılması amacıyla Ulusal Fikri Haklar Strateji Belgesi, Tasarım Strateji Belgesi, Ulusal Coğrafi İşaret Strateji Belgesi uygulamaya konulacak. Ayrıca, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Fikri, Sınai Mülkiyet Hakları ve Ar-Ge Teknik Komitesince hazırlanan dönemsel eylem planlarından yararlanılacak.

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Koordinasyon Kurulu, Türk Tasarım Danışma Konseyi gibi sınai mülkiyete ilişkin platformların altında yer alan çalışma grupları ve komitelerin 5 yıllık dönemde etkin olarak çalışması hedefleniyor.

Uluslararası ortak projeler yürütülecek

Stratejik Plan kapsamında uluslararası alanda sınai mülkiyetle ilgili konulara daha fazla ağırlık verilmesi bekleniyor. Bunun için Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO), Avrupa Patent Ofisi (EPO) ve Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) ile sınai mülkiyet alanında ortak projeler yürütülecek. Ulusal sınai mülkiyet ofisleriyle iş birliği alanları oluşturularak, uluslararası kuruluşlarca düzenlenen daimi toplantılara düzenli ve etkin katılım sağlanacak.

5 yıllık dönemde TÜRKPATENT'in teknolojik altyapısı güçlendirilerek, kurumun hizmetlerinde müşteri memnuniyetini artıracak önlemlerin alınması ve tüm hizmetlerin de elektronik ortamda sunulması planlanıyor. 

 

Dahası için

DOĞU'YA TEŞVİK AKINI

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kalkınması için hayata geçirilen teşvik uygulaması, Batı’daki firmaları bölgeye yönlendirdi. Bu illerdeki OSB’lerde mermer, tekstil, gıda ve inşaat sektöründe üretim yapan fabrikalar yükselmeye başladı.

Son 15 yılda Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kalkınması ve bölgelerarası gelişmişlik farkının ortadan kaldırılması için önemli projeler ortaya konulurken, çıkarılan teşvik uygulamasıyla doğu illerinin içinde yer aldığı 6. bölge yatırım için cazip hale getirildi. Batı’da faaliyet gösteren çok sayıda firma, teşvik uygulamasından faydalanmak için rotasını bölge illerine çevirdi. Kısa sürede bu illerdeki organize sanayi bölgelerinde mermer, tekstil, gıda ve inşaat sektöründe üretim yapan fabrikalar kuruldu. Böylece binlerce aile iş bulmak umuduyla batı illerine göç etmekten kurtularak, kendi memleketlerinde açılan işletmelerde istihdam imkanı buldu.

Dahası için

TURİZMDE 2 MİLYARLIK YATIRIM TEŞVİK

Ekonomi Bakanlığı tarafından 2018 yılının ilk 5 ayında 77 komple yeni otel yatırımı için teşvik belgesi düzenlendi. Ocak-Mayıs döneminde turizmde toplam 138 proje için yatırım teşvik belgesi düzenlenmesine karar verildi. Sabit yatırım toplamı yaklaşık 2 milyar 26 milyon lirayı bulan söz konusu projeler tamamlandığında 5 bini aşkın kişiye istihdam sağlanacağı öngörüldü. Projelerin 77’si komple yeni otel yatırımı olarak dikkat çekiyor.

Dahası için

DEVLETTEN EGE'YE 7 MİLYAR 783 MİLYON LİRALIK TEŞVİK

Devletin uyguladığı yatırım teşvik sistemi ile Ege Bölgesi'ndeki yatırımcı, devletten 6 ayda 7 milyar 783 milyon liralık teşvik almaya hak kazandı. Ege Bölgesi'ndeki yatırımcı, yatırımlarda 3 milyar 757 milyon liralık teşvikle en çok İzmir'i tercih etti.

Dahası için

AKILLA ÜRET, TEŞVİKLE KAZAN

Kendi sektörünüzdeki avantajlardan faydalanın

İLETİŞİM

Mutlu İş Hanı Strazburg Caddesi 41/19 Maltepe/Ankara
Tel: 0(312)231 70 76 (pbx) Faks: 0(312) 231 70 79
Mail: vizyondanismanlik@mynet.com danismanlik@vizyongrup.com.tr