REFERANSLARIMIZ

Başbakanlık, Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baklanlığı, Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, İhracat Genel Müdürlüğü, İthalat Genel Müdürlüğü, Gümrükler Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Türk Patent Kurumu, Belediyeler, İhracatçı Birlikleri, TSE, TOBB, YÖK, TÜBİTAK, Merkez Bankası, Türkiye Kalkınma Bankası ile tüm resmi ve özel Bankalar, tüm Ticaret ve Sanayi Odaları, Elçilikler, tüm resmi ve özel kuruluşlar nezdinde bu makamların her kısım ve derecesindeki işlemleriniz için Vizyon Danışmanlık şirketinizin devamlı çözüm ortağıdır.

Yatırım Teşvik Belgesi, Dahilde İşleme İzin Belgesi, Hariçte İşleme İzin Belgesi, Kullanılmış Makine İthal İzni Belgesi, Sanayi Sicil Belgesi, Yabancı Sermaye İzin Belgesi, Yabancı Personel Çalıştırma İzni Belgesi, Sektörel Dış Ticaret Şirket Kuruluşu İzin Belgesi, Organize Sanayi Bölgesi Ruhsatı, Serbest Bölge Faaliyet Ruhsatı, Kapasite Raporu, Garanti Belgesi, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi, Kontrol Belgeleri, Müteahhitlik Karnesi, Turizm Yatırım-İşletme - Acentelik Belgeleri, Marka- Patent- Faydalı Model- Coğrafi İşaretler- Entegre Devre Topografyaları - Endüstriyel Tasarım Tescil Belgeleriyle ilgili belgelendirme sürecinden başlayarak sürekli danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

İLETİŞİM

Mutlu İş Hanı Strazburg Caddesi 41/19 Maltepe/Ankara
Tel: 0(312)231 70 76 (pbx) Faks: 0(312) 231 70 79
Mail: vizyondanismanlik@mynet.com danismanlik@vizyongrup.com.tr