TÜRKİYE'NİN YENİ MARKA VE PATENT STRATEJİSİ

22.07.2018

Türkiye'yi "marka ve patent ligi"nde üst sıralara taşımak, toplumda marka bilincini yaygınlaştırmak amacıyla hazırlanan TÜRKPATENT'in 2018-2022 Stratejik Planı hayata geçiriliyor.

Türkiye'yi "marka ve patent ligi"nde üst sıralara taşımak, toplumda marka bilincini yaygınlaştırmak amacıyla hazırlanan Türk Patent ve Marka Kurumunun (TÜRKPATENT) 2018-2022 Stratejik Planı uygulamaya konuldu.

Plana göre, sınai mülkiyet haklarına ilişkin hizmetlerin kaliteli, etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesi, sınai mülkiyet bilincinin toplumun bütün kesimlerinde artırılması, bunların ekonomik faydaya dönüşmesine katkı sağlanması, sınai mülkiyet konusunda Türkiye'de yönlendirici, uluslararası alanda etkin olunması ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

İcatların sayısının artırılmasının hedeflendiği stratejik plan kapsamında, sınai mülkiyet sisteminin uygulayıcılarına ve kullanıcılarına eğitim verilmeye başlanacak. Öncelikli adımlardan biri, buluşların ticarileşmesi olacak.

Toplumun, patent/faydalı model, tasarım, coğrafi işaret/geleneksel ürün adı, entegre devre topoğrafyası konusundaki bilinç düzeyinin artırılması için çalışmalar yapılacak. Bu kapsamda, üniversitelerden ilk ve ortaöğretime, gümrük görevlilerinden kolluk kuvvetlerine kadar çeşitli kademelere yönelik eğitim materyalleri hazırlanacak. KOBİ'lerin yenilik kapasitesini artırmaya yönelik bir olan proje sayısı 17'ye yükseltilecek.

Patent Borsası'nın kuruluşu tamamlanacak

Sınai mülkiyetin ekonomik faydaya dönüşmesine katkı sağlamak amacıyla ekonominin çeşitli aktörleriyle iş birliği artırılacak. Bu çerçevede Teknoloji Transfer Platformu'nun daha etkin hale getirilmesi planlanıyor.

Ayrıca, teknoloji transfer ofisleri, teknoparklar, Ar-Ge merkezleri gibi yapıların sınai mülkiyet kapasitesi büyütülecek. Verilen eğitim sayısı da 35'ten 150'ye çıkarılacak.

Patent Borsası kurulması amacıyla başlatılan çalışmaların, Stratejik Plan döneminde tamamlanması hedefleniyor.

Buluşların Türkiye ekonomisine etkilerine ilişkin geniş çaplı bir rapor hazırlanacak. Ticarileşmiş buluşlara ilişkin başarı hikayelerini içeren 20 adet materyal oluşturulacak.

Tasarımcılar ile sanayiciler buluşturulacak

Yeni dönemde, özgün tasarımların oluşturulmasına ve ekonomiye kazandırılmasına katkı sağlamak için özel toplantılar serisi düzenlenecek. Özgün tasarımlara ilişkin de ticarileşmiş buluşlarda olduğu gibi başarı hikayeleri derlenerek, 18 adet materyal hazırlanacak.

Tasarımcılar ile sanayiciler buluşturulacak. Planın hazırlanmasına kadar 9 kez gerçekleştirilen bu tür etkinliklerin sayısı 25'e yükseltilecek.

Uluslararası patent araştırma ve inceleme raporlarının sayısı artırılarak, bu alanda çalışan uzmanlara verilen eğitimler yoğunlaştırılacak.

Sınai mülkiyet paydaşlarını bir araya getiren platformların etkinliğinin artırılması amacıyla Ulusal Fikri Haklar Strateji Belgesi, Tasarım Strateji Belgesi, Ulusal Coğrafi İşaret Strateji Belgesi uygulamaya konulacak. Ayrıca, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Fikri, Sınai Mülkiyet Hakları ve Ar-Ge Teknik Komitesince hazırlanan dönemsel eylem planlarından yararlanılacak.

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Koordinasyon Kurulu, Türk Tasarım Danışma Konseyi gibi sınai mülkiyete ilişkin platformların altında yer alan çalışma grupları ve komitelerin 5 yıllık dönemde etkin olarak çalışması hedefleniyor.

Uluslararası ortak projeler yürütülecek

Stratejik Plan kapsamında uluslararası alanda sınai mülkiyetle ilgili konulara daha fazla ağırlık verilmesi bekleniyor. Bunun için Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO), Avrupa Patent Ofisi (EPO) ve Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) ile sınai mülkiyet alanında ortak projeler yürütülecek. Ulusal sınai mülkiyet ofisleriyle iş birliği alanları oluşturularak, uluslararası kuruluşlarca düzenlenen daimi toplantılara düzenli ve etkin katılım sağlanacak.

5 yıllık dönemde TÜRKPATENT'in teknolojik altyapısı güçlendirilerek, kurumun hizmetlerinde müşteri memnuniyetini artıracak önlemlerin alınması ve tüm hizmetlerin de elektronik ortamda sunulması planlanıyor. 

 

İLETİŞİM

Mutlu İş Hanı Strazburg Caddesi 41/19 Maltepe/Ankara
Tel: 0(312)231 70 76 (pbx) Faks: 0(312) 231 70 79
Mail: vizyondanismanlik@mynet.com danismanlik@vizyongrup.com.tr