TÜRKPATENT’TEN MARKALAŞMA ÇAĞRISI

12.08.2017

FARKLILAŞMAK İÇİN MARKALAŞMA

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habip Asan, firmaların, faaliyet gösterdikleri sektörde rakiplerinden farklılaşarak rekabette avantaj sağlamak için markalaşma yoluna gitmeleri gerektiğini söyledi. Yenilikçi ürünlerin, özgün tasarımların bu farklılaşmayı sağlamada kullanılan en önemli araçlar olduğuna dikkat çeken Asan, “Bilim ve teknolojinin çok hızlı bir şekilde geliştiği günümüzde, sürekli yeni ürünlerin piyasada eskilerinin yerini alıyor olması firmaların varlıklarını sürdürebilmeleri için inovasyon kapasitelerini artırarak markalaşmalarını zorunlu hale getiriyor. Firmalar müşterileri ile markaları aracılığıyla iletişim kurarlar. Bu iletişimi kurmakta gösterdikleri beceri oranında da tüketici nezdinde istedikleri imajı oluşturabilir ve onların tercihlerini kendi markaları yönünde değiştirebilirler. Tüketici eğilimleri üzerine yapılan araştırmalara göre, tüketiciler markalı malları daha çok tercih etme yönünde eğilim gösteriyorlar. Firmaların tüketicileri, markalarına bağlayabildikleri ve sattıkları ürünün veya hizmetin üzerinde bir değer ödemeye razı ettikleri noktada markalaşmada başarı elde ettiklerini söyleyebiliriz” dedi.

Habip Asan, markalarda, markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Protokolü hükümleri uyarınca yapılan başvuruların inceleme usullerine ilişkin de düzenlemeler yapıldığını kaydetti. Marka tescil süreçlerini kısaltmak amacıyla ilan süresinin 3 aydan 2 aya indirildiğini dile getiren Asan, “Marka başvuru sahiplerinin piyasada birlikte var olmasını sağlamak yönünde düzenleme yapıldı. Tescilli markaların etkin kullanımını sağlamak amacıyla düzenlemeler yapıldı. Markanın, kullanılmama sebebiyle kurum tarafından iptaline olanak sağlandı. Söz konusu hüküm AB Direktifi ile paralel olarak kanunun yayımı tarihinden itibaren 7 yıl sonra yürürlüğe girecektir. Hükümsüzlük ve iptal halleri AB mevzuatı ve uluslararası düzenlemelerle paralel olarak ayrı ayrı düzenlendi” dedi.

TESCİL İHMAL EDİLİYOR

Habip Asan, kanundaki iyileştirmelerin markalaşmaya etkilerine de değindi. Kanunla getirilen basitleştirilmiş ve kısa tescil sürecinin, başvuruların daha kısa sürede sonuçlandırılmasını sağlayacağını dile getiren Asan, şöyle devam etti:

“Markalaşma süreci bize göre tescil ile başlaması gereken bir süreçtir. Ancak uygulamada çoğu firma tescil konusunu ihmal edebilmektedir. Geç kalınan tescil başvurularında da tescilin önceden başkası adına gerçekleşmiş olması gibi birtakım sorunlarla karşılaşılabilmektedir.  Tescil boyutuyla marka seçiminde dikkat edilmesi gereken husus, aynı veya benzer mal veya hizmetler için başkası adına tescilli bir marka varken, bu marka ile aynı olan veya çok benzeyen bir marka için başvuruda bulunulmamasıdır. Ayrıca, mal veya hizmetle ilgili herhangi bir vasıf belirtmeyen veya vasıfları hakkında yanıltıcı bir izlenim bırakmayan adların veya işaretlerin marka olarak tercih edilmesi gerekir. Markanın başarısını, Ar-Ge’den, planlamaya; üretimden, pazarlamaya; modadan, tasarıma, bir ürünün üretim sürecinden tüketiciye sunulma aşamasına kadar geçen süreçte yapılacak çalışmalar ile marka iletişim becerisi belirleyecektir.”


İLETİŞİM

Mutlu İş Hanı Strazburg Caddesi 41/19 Maltepe/Ankara
Tel: 0(312)231 70 76 (pbx) Faks: 0(312) 231 70 79
Mail: vizyondanismanlik@mynet.com danismanlik@vizyongrup.com.tr